Seniorov potešili žiaci ZŠ Kežmarská

Aj žiaci Základnej školy Kežmarská si dali záležať a pripravili pre našich prijímateľov sociálnej služby kultúrne vystúpenie s tématikou Vianoc🎄. Okrem hovoreného slova, zaspievali pesničky, zarecitovali koledy, zatancovali a zahrali na hudobných nástrojoch🪗🎻. Na vystúpenia detí sa naši seniori nesmierne tešia, čoho dôkazom bývajú hojné účasti na týchto podujatiach. Ako poďakovanie nachystala žiakom naša zručná pani Gizka náramky priateľstva, ktoré im rozdala. Žiakom a učiteľom veľmi pekne ďakujeme ❤️ a želáme krásne Vianoce✨️.