Deň matiek

Mama, tak bežné, ale pritom tak vzácne slovo. Každý z nás má alebo mal svoju mamku, babku, prababku. Mama – to je láska sama, láska, ktorá nás sprevádza celým životom. Deň matiek sme oslávili aj v našom zariadení milým vystúpením detského folklórneho súboru Čarnička.🥰 Program spestrili aj naše seniorky krásnymi piesňami, ktoré zaznejú aj na blížiacom sa Dni otvorených dverí. Hudobne ich na akordeóne doprevádzala pani Anička Kováčová zo súboru Severanka.