Most úsmevov

Zúčastnili sme sa pekného podujatia a to XX. ročníka festivalu dramatickej tvorivosti pod názvom MOST ÚSMEVOV. Bola to prehliadka malých divadelných foriem zdravotne znevýhodnených zo Zariadení sociálnych služieb Košického samosprávneho kraja. Okrem vystúpení bola nainštalovaná prezentácia prác a maľby ľudí so zdravotným znevýhodnením.