Deň otvorených dverí Informačnej kancelárie pre obete trestných činov 

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, s ktorou aktívne spolupracujeme, realizuje v tomto období celoslovenskú kampaň „Tisíc dôvodov pomoci“ spojenú s Dňom otvorených dverí (DoD), ktorá je zameraná na informovanie obetí trestných činov o možnostiach pomoci a podpory, ktoré môžu získať. Informačná kampaň v Košickom kraji bola spojená s témou „Vojnové zločiny“. Prijali sme pozvanie a zúčastnili sa. Naša kolegynka Katarína Tökölyová, zároveň využila možnosť v priestoroch haly k odprezentovaniu a propagácii sociálnych služieb poskytovaných našou organizáciou. DoD sa zúčastnili aj niekoľkí naši prijímatelia sociálnej  služby, ktorí o akciu prejavili  záujem.