Šport bez bariér 2023

Rada seniorov mesta Košice zorganizovala športové podujatie pre svojich členov, ktorého sa zúčastnili aj naši vybraní prijímatelia sociálnej služby. Išlo o akciu „Šport bez bariér“, cieľom ktorej bolo opäť podporiť a umožniť športovú aktivitu pre seniorov, či zdravotne znevýhodnených občanov. Súťažilo sa v rôznych športových disciplínach. Účastníci reprezentujúci naše zariadenie sa zapojili do disciplín hod, kop loptou do bránky, hod loptou na kruhový cieľ, hod šípkami na terč, hod loptou do plechoviek v pyramíde. Zo súťaže si odniesli zlatú medailu🏅. Víťazom v disciplíne hod, kop loptou do bránky sa stal náš prijímateľ sociálnej služby pán Krajňák. Srdečne gratulujeme a ďakujeme za veľmi úspešnú reprezentáciu nášho zariadenia pre seniorov 👍.