Deň otvorených dverí na Garbiarskej

V stredu, dňa 22.05.2024 bolo naše zariadenie otvorené širokej verejnosti v rámci Dňa otvorených dverí. Veľmi radi sme návštevníkov previedli celým zariadením a ukázali im ako pracujeme a ako si tu seniori nažívajú. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a tešíme sa na budúce stretnutie.