Prednáška o ochorení Parkinson

Pán Ing. Alexander Adam ako predseda Regionálneho klubu Košice Spoločnosti Parkinson Slovensko šíri osvetu o ochorení Parkinson. Po čase opäť zavítal aj k nám. Prijímatelia si zopakovali aké je to ochorenie, ako vzniká, čo ho charakterizuje. Prednáška bola zaujímavá a podnetná.