Deň ženského zdravia – odborná diskusia

Dňa 14. apríla zorganizovala Asociácia na ochranu práv pacientov SR v Košiciach, odbornú diskusiu, ktorá súvisela s celoslovenskou iniciatívou „Deň ženského zdravia“. Diskusiu viedla prezidentka asociácie PhDr. Mária Lévyová. Cieľom stretnutia bolo zmapovanie lokálnych špecifík a potrieb, ktoré súvisia s lepším prístupom žien k zdravotnej starostlivosti, od prevencie, diagnostiky až po liečbu. Odbornej diskusie sa zúčastnili osobnosti z rôznych oblastí odborného i spoločenského života. Našu organizáciu zastupovala na stretnutí PhDr. Petra Lisánska, vedúca úseku starostlivosti v Zariadení pre seniorov. Spoločná diskusia mala byť nápomocná k zadefinovaniu vízie a priorít pre oblasť ženského zdravia a dopomôcť presadenia tejto problematiky do priorít orgánov verejnej správy, na lokálnej aj národnej úrovni. Prezidentka asociácie na ochranu práv pacientov PhDr. Mária Lévyová je úžasná žena, veľká bojovníčka za práva nás pacientov, nechýba jej empatia, ani odhodlanie a ako ona sama vraví: „Bola som svedkom neľahkých osudov chorých, pre ktorých je zdravie ten najväčší dar od života. Aj preto som sa stala súčasťou organizácie, ktorá môže pomôcť isté veci v zdravotníctve zmeniť.“ Ďakujeme za pozvanie, bolo nám cťou, radi prijmeme pozvanie aj na ďalšie podnetné stretnutia organizované AOPP.