Spätná väzba od odborníka

Dobrý deň pani riaditeľka,

v organizácii panuje celkovo dobrá atmosféra, nič neprimerané alebo nevhodné som nezaznamenala, naopak príjemný nápis pri vstupe  „Vstúpte s úsmevom“ veľmi potešil. S terajším Vašim riadením, nazvem to asociačne „zo zadného sedadla auta“ tak sa nazýva aj vedenie supervízorom, vnímam, že to také je, s nadhľadom, preosiate cez sitá emócii, ktoré v náročných oblastiach, v procese starostlivosti vznikajú (emócie), to funguje skvele. Podľa mňa to posilnilo vzťahy na všetkých úrovniach. V jednotlivých oddeleniach sa udialo to, že opäť boli v službe asi 80% tí istí zamestnanci, čo znamená veľmi dobrú valídnu vzorku pre hodnotenie, ako proces postupuje. Aj zo skupiny vyplynulo, že to majú iné, zvykli si na zmenu,  fungujú svojim spôsobom, lebo nieže musia, ale chcú, veľmi sa usilujú, aby niesli dobré meno organizácie, zabezpečili služby na čo možno najvyššej úrovni, spolupracujú, komunikujú otvorene, riešia funkčne. Prispôsobili  sa v procesoch zmene. Celkovo záverom: všetci už hodnotia pozitívne zmenu na rozmedzí 70 – 80 %, čo je dobré. SP v tom, že majú väčší pokoj, nie toľko ľudí ako dole v spoločnej kancelárii. Opatrovatelia – v tom, že SP majú prehľad, informácie a vnímam ich že sa kultivovali ako tím, že sú spolu so SP, komunikujú adresnejšie, a usilujú sa komunikovať medzi sebou, nie o sebe. V najlepšom hodnotení, ktoré presiahlo moje očakávania, možno považovať tím za zastabilizovaný, funkčný, s dobrými vzťahmi, takto ich vnímam. Problémy ktoré vznikajú v procese vedia vychytať, riešiť, vnímajú ich, bežný život organizácie v procesoch, kde sa vyskytujú aj problémové oblasti, a pri takej zmene, ktorou ste prešli, vidieť, že ste ju dobre nastavili a samozrejme spravili ste popri náročnej situácii aj veľkú vec – Projekt. Blahoželám. Ste skvelí. Ďakujem, že môžem byť v tom s vami, aspoň takto.

doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD., supervízor