Dni s našimi starkými

Každý deň sa naši milí prijímatelia sociálnej služby majú možnosť zapojiť do rôznych spoločných aktivít, ktoré pre nich v zariadení s láskou organizujeme. Tí z nich, ktorí majú tvorivého ducha sa radi zapájajú do tvorivých záujmových činností. Z ich rúk tak vznikajú milé pekné dielka. Aktuálne v rámci tvorivých dielní vyrábajú spoločne vianočné dekorácie aj ozdoby.

Pre seniorky, ktorým sú srdcu bližšie praktickejšie činnosti, tu máme k dispozícii pravidelné pečenie v útulne zariadenej kuchynke. Klientky vedia pripraviť vskutku veľmi lahodné pochúťky. Nedávnou takou bol aj koláčik – štedrák, ktorého lákavá vôňa sa tiahla celým našim zariadením a veľmi chutil. Klientky sa nevyhýbajú ani zdravému životnému štýlu, pripravujú si napríklad ovocné či zeleninové smoothie. V zálohe majú ešte veľa fantastických receptov, ktoré si plánujú spoločne vyskúšať.

Niektorí z klientov radi podporia svoje zdravie výletom do prírody. Z tejto aktivity sa vracajú takmer vždy v dobrej nálade, plní elánu a radosti.

Klientom, ktorí obľubujú relax a oddych, ponúkame možnosť prežiť uvoľňujúce chvíle v novej multisenzorickej miestnosti Snoezelen, za prítomnosti odbornej referentky sociálneho úseku.

Spomenuté aktivity sú len výňatkom z možností, ktoré našim klientom ponúkame, a ktorých sa veľmi radi zúčastňujú.