Vzdelávaním ku kvalite

Neustále pracujeme na skvalitňovaní poskytovaných sociálnych služieb. Jednou z možností ako pracovať na vyšších štandardoch je poskytnúť našim zamestnancom možnosť kontinuálneho vzdelávania a dopĺňania vedomostí. Dňa 14.11.2022 u nás prebehlo školenie prostredníctvom odborného seminára s názvom „Prevencia vzniku dekubitov a komunikácia s prijímateľom sociálnych služieb a ich rodinnými príbuznými.“ Seminár bolo možné uskutočniť vďaka Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek v spolupráci so spoločnosťou HARTMANN – RICO.

Potvrdenie