Dobro sa dobrom násobí

Ďakujeme všetkým, ktorí myslia a nezabúdajú na starkých umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb. Ďakujeme za úprimné darovanie kníh pre naše zariadenie pre seniorov pánovi Antonovi, aj za krásne vlastnoručne vyrobené mydlové kytičky pani Miroslave.

Vnučke našej dlhoročnej klientky pani Helenky G., ďakujeme za hrejivé slová chvály a vďaky, za opateru a starostlivosť, ktorá sa dostáva jej starkej, ktoré adresovala celému personálu nášho zariadenia pre seniorov. V tomto čase sa pani Helenka dožíva krásnych a úctyhodných 90 rokov. Za pochvalu a uznanie veľmi pekne ďakujeme, srdečne blahoželáme a prajeme najmä veľa zdravíčka!