13. júla si naši seniori špeciálne trénovali mozog a kognitívne schopnosti

V tento deň sa totiž v Budapešti narodil Ernő Rubik, maďarský vynálezca hlavolamov. Jeho najúspešnejším dielom sa stala Rubikova kocka, ktorá je najlepšie a najrýchlejšie predávanou logickou hrou na svete. Nevynechajúc tento deň „Medzinárodný deň hlavolamov“ sa v našom zariadení pre seniorov pravidelne venujeme spolu s našimi seniormi, riešeniu rôznych krížoviek, hádaniek, kvízov, hlavolamov, či skladaniu puzzle. Napomáhame im posilňovať a udržiavať ich kognitívne funkcie aktívne. V rámci voľnočasových aktivít si spoločne cibríme pamäť, myslenie, pozornosť, schopnosť riešiť problémy, ale aj porozumenie, či používanie reči, predstavivosť a priestorovú orientáciu.