Dopravná výchova seniorov

Napriek životným skúsenostiam bývajú častými účastníkmi dopravných nehôd z vlastnej nepozornosti naši najstarší, seniori. Preto sme sa rozhodli, že prevencia nezaškodí a pozvali sme priamo odborníkov, aby našim klientom vysvetlili možné riziká a niekedy až fatálne následky, ktoré vyplývajú z nerešpektovania dopravných značení. Prednáška bola zameraná na ochranu zdravia a života človeka, v tomto prípade samozrejme ako účastníka cestnej premávky. Veľmi pekne ďakujeme prednášajúcim, odborným učiteľom, pani kpt. Mgr. Alene Krafčákovej a pánovi kpt. Rastislavovi  Hirjovi, PhD a ich kolegom zo Strednej odbornej školy Policajného zboru v Košiciach. Budeme radi, keď sa stretneme pri ďalšej podobnej akcii.