XXIV. Konferencia Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR

Moderné sociálne služby na Slovensku a v Európe, či stabilizácia personálu – boli hlavné témy v poradí už XXIV. Konferencie APSS v SR, konanej v Tatrách počas dvoch dní. Naším cieľom je neustále zlepšovať úroveň poskytovaných služieb, preto sme aj túto konferenciu videli ako skvelú príležitosť na získanie nových informácií a ako udalosť, ktorá nám vie priniesť mnoho. Konferencia bola príležitosťou, kedy sme si mohli vypočuť zaujímavé témy, stretnúť sa osobne s kolegami z iných zariadení a samozrejme s uznávanými odborníkmi nielen zo Slovenska. Témy boli veľmi podnetné a sme radi, že sme mohli byť súčasťou tejto významnej udalosti.