Dušičky

Pamiatke zosnulých je venovaný 2. november. Naši prijímatelia sociálnej služby si mali možnosť v priestoroch zariadenia, pri kytičke ruží a sviečke zaspomínať na tých, čo už nie sú…🖤. Spomienkou im vzdávame úctu za všetko, čo pre nás v živote vykonali a zároveň zostávajú v našich srdciach žiť naďalej.