Seniorov potešili deti aj zamestnanci súkromnej materskej školy

Milí starkí,

v mene celého kolektívu Súkromnej materskej školy Baranček, ktorá sídli v Košiciach, by sme vám chceli popriať v živote veľa zdravia, radosti, spokojnosti a lásky. V mene všetkých detí našej materskej školy vám v liste posielame vlastnoručne vyrobené pohľadnice podpísané deťmi III. triedy Baranček…

Takto pekne začína list, ktorým našich seniorov prekvapili detičky a kolektív zamestnancov tejto materskej školy, ktorí mysleli na starkých umiestnených v našom zariadení pre seniorov. Prijímateľov ich milé slová na duši pohladili a krásne pohľadnice zasa potešili. V mene seniorov ďakujeme detičkám a celému skvelému personálu Súkromnej materskej školy a do „Barančeka“ pomyselne posielame dvesto❤️.

Znenie celého listu si môžete prečítať nižšie.