Folklórne pásmo

Príjemné popoludnie pri živej hudbe strávili naši seniori. S radosťou k nám opäť zavítalo mužské ženské hudobné zoskupenie Ploščan z Ploského. Za sprievodu harmoniky a úžasných silných hlasov sa všetci zabavili, zatancovali si i zaspievali.