Prednáška VÚSCH

Téma: „Lekár mi diagnostikoval zlyhávanie srdca“

Pracovníci Východoslovenského ústavu srdcových chorôb v Košiciach, dipl. sestra Lenka Šunová a zdravotný brat Dávid Sebastián Stehlík, predniesli našim seniorom výstižnou formou príčiny a zásady predchádzania srdcového zlyhávania. Prevencia a zdravý životný štýl idú ruka v ruke. Ak sa dlhodobo vyhýbame rizikovým faktorom a vedieme racionálnu životosprávu, výraznou mierou znižujeme riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení. Ak k tomu pridáme preventívne návštevy lekára, včasnou diagnostikou problémov môžeme predísť mnohým komplikáciám v budúcnosti. Naše srdce sa nám poďakuje….a my odborníkom za spoluprácu taktiež ďakujeme pekne.