Listy potešili seniorov

V rámci Mesiaca úcty k starším vyhlásili zamestnanci Knižnice pre mládež mesta Košice výzvu „Napíš list – poteš srdce“. Na výzvu reagovali jednotlivci aj školské kolektívy. Časť vyzbieraných listov bola doručená v týchto dňoch, zamestnancami knižnice starkým do nášho Zariadenia pre seniorov na Garbiarskej a Zariadenia opatrovateľskej služby na Južnej triede. Číslo vyzbieraných listov v tomto roku presiahlo tisícku. Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas, aby potešili ❤️ ľudí v zariadeniach sociálnych služieb. Ďakujeme zamestnancom knižnice za zrealizovanie krásnej myšlienky🙏👏.