O záujmové krúžky je záujem

Klientom nášho zariadenia ponúkame  zmysluplné trávenie voľného času formou záujmových a terapeutických činností. S cieľom udržania ich duševnej pohody a zvýšenia kvality života. Práca v tvorivej dielni, o ktorú je zo strany prijímateľov sociálnej služby značný záujem, je založená na rozvíjaní jemnej a hrubej motoriky, kognitívnych a komunikačných schopností, tiež zručností a návykov. Snahou odborných referentiek sociálneho úseku, pod vedením ich vedúcej Mgr. Miriam Kolbaskej, je aj takýmto spôsobom docieliť zvýšenú starostlivosť o klientov, za účelom zvýšenia kvality ich života. Tvoria a zhotovujú milé dielka z papiera, kartónu, cesta, textílie, dreva a iných vhodných materiálov. Aktuálne veľmi žiadaným motívom je zhotovovanie mikulášskych a vianočných ozdôb a dekorácií⛄️🎄.