Kognitívna aktivizácia

Aj v novom roku pokračujeme v našej práci s prijímateľmi sociálnej služby v súlade so stanovenými štandardmi kvality. Prirodzene nadväzujeme na zabehnuté postupy práce a tešíme sa na nové výzvy. Dnes sme po sviatočnom odpočinku opäť potrápili mozgové závity našich seniorov a stretli sa pri posilňovaní kognitívnych funkcií pri pamäťových cvičeniach. Túto aktivitu majú veľmi radi.