Film ako oddychová aktivita

Naši prijímatelia majú možnosti zúčastniť sa rôznych aktivít. Niektoré vyhľadávajú vo väčšej miere a so zvýšeným záujmom, iné podľa individuálneho záujmu a osobitných predpokladov. Filmové predpoludnie je aktivita, ktorá je vyhľadávaná. Sami si vyberajú filmové skvosty, na ktorých rástli, alebo ich opakovane viedli celým doterajším životom a súčasne si pri filme oddýchnu. My im v tom radi vyhovieme.