Komunitné stretnutia

Našim prijímateľom sociálnej služby dávame priestor na vyjadrenie svojich aktuálnych potrieb a zodpovedanie ich otázok aj prostredníctvom skupinových komunitných stretnutí. Stretnutia bývajú každý deň a prebiehajú v príjemnej uvoľnenej atmosfére. Sú založené na dobrovoľnosti a otvorenosti. Klienti vyjadrujú svoje nápady a názory, čo by prípadne v zariadení chceli zmeniť alebo zaviesť. Spoločne plánujeme činnosti, hľadáme riešenia problémov. Stretnutia dopomáhajú tiež k lepšiemu spoznávaniu sa „nových a starých“ klientov. Je to ďalšia cesta, ktorou vieme spolu komunikovať a zodpovedať množstvo otázok. Pomáhajú zlepšovať vzájomné vzťahy tým, že umožňujú vyjadriť svoj názor, riešiť problémy a vytvárať dôveru medzi zúčastnenými.