Sviatok žien

Všetky ženy u nás v zariadení sme na Medzinárodný deň žien potešili krásnou ružou. Vedením SSPmK boli obdarované zamestnankyne. Klientky na izbách navštívil vedúci ekonomického úseku v doprovode sociálnej pracovníčky, aby každú z nich obdaroval kvietkom. Kvetinky vyčarili na tvárach našich žien ❤️ milé úsmevy. Prajeme krásny sviatočný deň!