Komunitné stretnutie  prijímateľov s vedením

V tomto mesiaci sa uskutočnilo ďalšie komunitné stretnutie prijímateľov sociálnej služby s pani riaditeľkou, vedúcimi úsekov a sociálnymi pracovníkmi. Zástupcovia prijímateľov si plne uvedomujú, že sú poradným orgánom vedenia zariadenia v oblasti práv všetkých prijímateľov a ich dôstojného života. Opäť si spolu s ostatnými prijímateľmi pripravili celý rad postrehov a nápadov na vylepšenie, či zmenu ich “domova“ a podmienok v ňom. Tiež vyjadrili poďakovanie vedeniu za napredovanie, skrášľovanie prostredia a skvalitňovanie poskytovaných sociálnych služieb. „Schôdzovanie“ viedla naša pani riaditeľka😇. Súčasťou bolo malé občerstvenie, dobrota – hanácky koláčik a podávala sa aj kávička. Koláčiky vďačne upiekol a nachystal personál našej kuchyne👍.