Žiaci boli milým rozptýlením pre našich seniorov

S veľkým potešením sme u nás privítali žiakov zo Základnej školy na Masarykovej ulici. Medzi našich prijímateľov sociálnej služby znovu priniesli rozptýlenie, radosť, zábavu i pozitívnu energiu. Zahrali si s nimi spoločenské hry, zarecitovali básničky, zaspievali pesničky a porozprávali im vlastné milé príhody. Seniori pookriali. Tešia sa na ďalšie spoločné stretnutia.