Koncert za krajšiu jeseň života

Vďaka o.z. Slavonic a vďaka Projektu “Za krajšiu jeseň života”, ktorý je podporený z programu ACF Slovakia a financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021, sa jeden z mnohých koncertov podarilo zrealizovať aj v našom zariadení pre seniorov. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. Programy pre znevýhodnené skupiny, konkrétne pre seniorov, robí o.z. Slavonic už dlhé roky. Do roku 2018 pôsobili v Banskobystrickom kraji, od roku 2019 rozšírili Projekt na celé Slovensko. Koncertná sála prišla priamo k nám. Hudobný program priniesol veľa svetla medzi našich seniorov. Melódie klasickej hudby interpretované profesionálnymi hudobníkmi počúvali so zatajeným dychom. Účinkujúcimi boli Mgr. art. Andrej Krajčovič, sólo viola, vedúci violovej skupiny štátneho komorného orchestra v Žiline a MgA. Andrej Baran, ArtD., sólo husle, povinný zástupca koncertného majstra v symfonickom orchestri slov. rozhlasu. Každý prijímateľ sociálnej služby, ktorý sa na koncerte zúčastnil si so sebou odnášal veľký dar v podobe krásneho hudobného zážitku, za ktorý účinkujúcim vrúcne ďakujeme. Bolo nám  veľkou cťou a potešením.