Bezpečná jeseň života

Ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov sa naši klienti dozvedeli v rámci zaujímavej preventívnej prednášky od Mgr. Bc. Nikoly Šimčovej, asistentky koordinátora na regionálnej úrovni pre Košický kraj, z Informačnej kancelárie pre obete TČ Košice, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Prednáška bola realizovaná vďaka Projektu podporeného Európskym sociálnym fondom. Projekt je orientovaný na zvýšenie informovanosti seniorov v súvislosti s páchaním podvodov a krádeží pod vymyslenými emotívnymi príbehmi, ktorými sa podvodníci snažia získať si dôveru seniorov, dostať sa do ich príbytkov, podvodne od nich vylákať alebo ich okradnúť o celoživotné úspory. Podvodníci najčastejšie kontaktujú seniorov telefonicky, predstavujú sa ako ich príbuzní (napr. vnuk, syn) a súrne žiadajú požičať peniaze na rôzne účely. Vyskytujú sa aj prípady, kedy sa páchatelia predstavujú v telefóne ako pracovníci elektrární, plynární, či vodární. Prednáška bola doplnená o praktické video ukážky, ktoré poodhalili našim seniorom najčastejšie triky takýchto podvodníkov. Súčasťou bola aj voľná diskusia, kde klienti dostali priestor  porozprávať svoje vlastné skúsenosti v súvislosti s uvedenou témou, dostali tiež odpovede na svoje otázky. Všetkým zúčastneným boli rozdané informačné letáky s kontaktmi, na ktoré sa obete trestných činov môžu obrátiť.

 

Bezpečná jeseň života 2020

zdroj: https://www.minv.sk/?seniori