Medzinárodný deň šťastia

Pokoj, rozum, láskavosť, sú tri odporúčania pre našich starkých počas pretrvávajúcej pandémie koronavírusu. O to nástojčivejšie je potrebné zachovať si ich v tejto dobe. Sú to však univerzálne tvrdenia, ktoré môžu dávať zmysel žitia ľuďom v každom veku. Vlastne po celý život, a to preto, aby bol život šťastnejší a čo najpríjemnejší. Prvý jarný deň a Medzinárodný deň šťastia oslavujeme 20. marca. Urobme si ho spolu s našimi starkými radostný.