Príbehy v knihách ukryté

„Je krásne do rána sa zobudiť,
púčiky jarných stromov prebudiť.
Tie tak krásne voňajú,
až mraky pred nimi sa skláňajú.
Pozriem sa von do tej krásnej prírody, voňavých kvetov vidím veľké záhony…..“

Poézia ukrytá v knihách. Svet príbehov, tajomstiev, lásky i nenávisti. Svet vypovedajúci o trápeniach i radostiach knižných hrdinov. Mnohí z nás sa radi nechajú uniesť príbehom ukrytým v knihe. A mesiac marec je na to ako stvorený. Nie je to len mesiac prebúdzania prírody, prvých jarných kvietkov, či teplejších slnečných lúčov. Je to aj mesiac knihy. Knihy, ktorá od nepamäti patrí k neodmysliteľným spoločníkom človeka. A to platí aj pre našich starkých. Majú radi knihy, s láskou v nich listujú, s napätím sa započúvajú do tajomných príbehov, vypočujú báseň. A my im to v našom zariadení pre seniorov veľmi radi sprostredkujeme.