Mikuláš navštívil aj nás

6. decembra slávime sviatok svätého Mikuláša. Na tento deň čakajú netrpezlivo nielen deti, ale aj naši klienti zo Strediska sociálnej pomoci mesta Košice. Zvykom je vyčistiť si čižmy, dať ich večer do okienka a ráno si v nich nájsť milé prekvapenie. Mikuláš neobišiel tento rok ani našich starkých. Priniesol pre nich sladké darčeky. Jeho príchod znamená, že Vianoce sú blízko. Prijímatelia sociálnej služby našich oboch zariadení, ktoré pod stredisko patria, sa môžu tešiť. V decembri sú pre nich pripravené viaceré predvianočné prekvapenia, ktoré im s láskou nachystali naši zamestnanci.