Môže hudba liečiť?

Rôzne podoby hudby majú nesporný vplyv na emócie a city človeka. Je to spôsob, ktorý pomáha pri odstraňovaní rôznych zmien nežiadúceho správania či  konania. Informácie, ktoré hudba sprostredkúva, jej rytmus, tempo, či melódia ovplyvňujú náladu i myšlienky. Hudba pôsobiaca na človeka v správnej miere môže prinášať pocit slobody i psychického uvoľnenia. Nenútený, príjemný zvukový priestor by mal stimulovať a napĺňať prirodzené potreby človeka. Práve o toto všetko usilujú naše sociálne pracovníčky. Sprostredkovali pre našich starkých hudobný koncert známeho a obľúbeného slovenského speváka, ktorý ich svojim spevom pobavil aj rozveselil.