Návšteva kaštieľa v Budimíre

Naši prijímatelia zabsolvovali menší výlet mimo Košíc. Navštívili kaštieľ v Budimíre, ktorý je pobočkou Slovenského technického múzea v Košiciach. Vo výstavných priestoroch sa striedajú v kratších či dlhších časových intervaloch rozmanité výstavy, zamerané nielen na dejiny techniky, ale i na históriu, umenie, zberateľstvo. Naši prijímatelia si prezreli aktuálnu expozíciu historických hodín s vybranou kolekciou hodín zo zbierkového fondu Slovenského technického múzea a Východoslovenského múzea v Košiciach.