Nový druh terapie?

Klientom nášho Zariadenia pre seniorov bola sprostredkovaná ponuka na externé zapojenie sa do divadelných aktivít prostredníctvom nového, nie tak dávno zriadeného košického divadla. Klienti, ktorí ovládajú anglický jazyk, by ho mohli práve v tomto divadle oprášiť. Divadelná aktivita by sa dala chápať aj ako „dramaterapia,“ čo v preklade znamená terapeutický prístup využívajúci divadlo ako prostriedok liečby. Ide o snahu ovplyvniť narušenú, či poškodenú časť organizmu umeleckými prostriedkami, s cieľom dosiahnuť čo možno najväčšiu psychickú a fyzickú rovnováhu.