Od februára stúpne suma za obed pre dôchodcov

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice (SSPmK) oznamuje externým stravníkom, že od 1. februára 2023 zvyšuje cenu za  jeden obed na sumu 4,30 eur. S ohľadom na rastúce ceny energií a rastúce ceny potravín muselo SSPmK pristúpiť k úprave ceny za obedy pre dôchodcov. 

Nové stravné lístky platné od februára na rok 2023, s novým označením, si bude možné zakúpiť na Miestnych úradoch Mestskej časti Košice-Sever, Mestskej časti Košice-Západ, Mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce (okrem Mestskej časti Košice-Staré Mesto) už od 4. januára 2023. V prípade potreby, resp. požiadavky zabalíme obed do jednorazového obalu, no za ten si už od januára externý stravník priplatí 30 centov.

Stravné lístky zakúpené v roku 2022, ostávajú v platnosti do konca januára 2023.