Poďakovanie

Dobrý deň, 

chceli by sme sa Vám aj touto cestou veľmi pekne poďakovať za všetku vašu starostlivosť a pozornosť, ktorú ste venovali našej milovanej mamke a babičke až do poslednej chvíle…

Vieme, že Vaša práca je pre Vás všetkých zamestnancov veľmi náročná, zároveň je, ale veľmi potrebná, preto ďakujeme za každý úsmev, ktorý bol našej babičke venovaný. 

Osobitne by sme sa chceli poďakovať za starostlivosť opatrovateľkám Katarínke a Erike, ktoré si naša babička obľúbila mimoriadne, naša vďaka ale patrí každej sestre a opatrovateľke, s ktorou sa naša babička stretla. 

Taktiež obrovská vďaka patrí fyzioterapeutovi, ktorý sa našej babičke venoval s láskou a trpezlivosťou – babička si k nemu vytvorila veľmi pekný vzťah, bola mu za všetko veľmi vďačná, jeho ľudský prístup bol pre ňu hnacím motorom, ktorý ju dokázal postaviť na nohy… 

Taktiež veľká vďaka patrí psychologičke, ktorú mala babička veľmi rada a veľmi rada sa s ňou rozprávala, pretože si získala jej dôveru… 

Tiež naša obrovská vďaka patrí p. Lisánskej, ktorá mňa ako dcéru vždy vypočula a snažila sa nájsť to najlepšie a najkomfortnejšie riešenie každého problému tak, aby som bola maximálne spokojná…

Touto cestou zo srdca ďakujeme celému Vášmu personálu a želáme mnoho síl, aby sa Vám do budúcnosti darilo robiť našich staručkých veľmi šťastnými až do posledných chvíľ…. 

Veľká vďaka ešte raz ❤️

rod. pani Némethovej