Oddychová časť sa nám mení pred očami

Práce na jej revitalizácii sú v plnom prúde. V tomto týždni pribudol esteticky vhodný vstup do tejto časti, nová dvojkrídlová brána a vstupná bránka, v príprave je napojenie brány na elektrické ovládanie. Dokončuje sa pokládka dlažby aj vodný prvok. V budúcom týždni bude realizované zapojenie časovačov na ovládanie osvetlenia a vodného prvku. Prebehla príprava podkladu pre osadenie nového kobercového trávnika, vrátane osadenia závlahy pre trávnik s riadiacou jednotkou pre automatickú závlahu. Záhony sú dopĺňané zeminou. Výsadba stromov, kríkov a rastlín začína prebiehať už v tomto týždni a bude realizovaná postupne. Pripravený je terén a betónové pätky na osadenie strojov na vonkajšie cvičenie pre klientov. Starkí na Garbiarskej budú môcť využívať zrevitalizovanú oddychovú zónu od 1. decembra. Nová úprava bude slúžiť na relax a rozšírenie aktivít v peknom parkovom prostredí. Všetci sa už tešíme🌱🌸.

Zaujíma vás, ako sa vyvíja projekt Revitalizácie oddychovej zóny? Pozrite sa v našej fotogalérii☘️