Výzva na predkladanie ponuky – Mäso a mäsové výrobky

Názov zákazky:

„Mäso a mäsové výrobky“

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 10.11.2022 do 12:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/33604/summary

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.