Oslávili sme „Týždeň mozgu“

Medzinárodná kampaň „Týždeň mozgu“ (14. – 20. marec 2022), vo svete známa pod názvom „Brain Awareness Week“,  sa organizuje  od roku 1996. Slovensko sa do kampane zapája od roku 2008 už po pätnásty krát. Iniciátormi sú Slovenská Alzheimerova spoločnosť o. z., Centrum Memory n. o., a Neuroimunologický ústav SAV Bratislava. Ich cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, na mozgové ochorenia a ich prevenciu, na  podporu pamäti a pohybu. Aj v našom Zariadení pre seniorov sme mali možnosť vypočuť si zaujímavú prednášku, ktorá riešila  problematiku čoraz rozšírenejšieho ochorenia mozgu, Alzheimerovej choroby. Naši starkí tak boli obohatení nielen o nové vedomosti, ale zároveň zažili aj dopoludnie plné rôznych, pre mozog pozitívnych aktivít.