Výzva na predkladanie ponuky Maliarske a natieračské práce

Názov zákazky:

„Maliarske a natieračské práce“

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 12.04.2022 do 12:00:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na linku:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/19445/summary

Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.