Gratulácie prijali naši jubilanti

Starosta mestskej časti Košice – Staré mesto Igor Petrovčík prišiel osobne vzdať úctu jubilantom nášho Zariadenia pre seniorov. Vyzbrojený dobrou náladou a kvetinou pre potešenie, za asistencie našich sociálnych pracovníčok navštívil oslávencov. Pondelkové odpoludnie teda patrilo našim jubilujúcim seniorom. Bola to príjemne strávená chvíľka, úprimná gratulácia z úst pána starostu padla určite každému oslávencovi dobre. Veľmi si to vážili a pánovi starostovi zapriali tiež veľa síl a elánu do jeho náročnej práce.