Deň pozitívneho myslenia

Vieme s istotou, ako pristupovať k našej mysli? Nasmerovať ju tak, aby naše myšlienky neboli chmúrne, smutné, neveselé? 13. september je v kalendári označený ako Deň pozitívneho myslenia. Zmyslom tohto dňa je zvýšiť povedomie ľudí o zmysle a účinnosti nastavenia mysle tak, aby bola pozitívna. V takom type zariadenia sociálnych služieb ako je naše, je táto myšlienka naozaj veľmi potrebná. Veková hranica našich klientov je taká, že ich smelo a hrdo nazývame seniormi. Nie je to klišé, pravdou je, že do starnutia sa nikomu z nás nechce. Ono však prichádza samé, bez opýtania. Netreba sa klamať, treba ho prijať. Tak ako v iných prípadoch, aj v tomto, treba povedať, že správne nastavené myslenie môže byť kľúčové. Vedecký novinár David Robson navrhuje, aby ľudia namiesto smútenia nad stratou mladosti sústredili pozornosť k skúsenostiam, vedomostiam a zážitkom, ktoré počas celého životného procesu nadobudli a zažili. Čo je určite pravdivé tvrdenie, ktoré potvrdzuje pozitívny vplyv psychologických faktorov na naše telo. Verme, že racionálna mágia našej mysle existuje. Pomôžme našim starkým nastavovať svoju myseľ, čo najviac pozitívne.