Poďakovanie

Ď a k u j e m e  zamestnancom sociálneho úseku za profesionálny, ústretový, trpezlivý a predovšetkým ľudský prístup pri riešení prijatia otecka, do Vášho zariadenia v rámci odľahčovacej služby. Oceňujeme rýchle a profesionálne riešenie prijatia skôr, ako sme pôvodne požadovali. Bola som bezradná a Vaša ústretovosť prijať otca mi preveľmi pomohla!

Ak by ste potrebovali akúkoľvek dobrovoľnú pomoc pre Vaše zariadenie, neváhajte ma kontaktovať, ak budem môcť, rada Vám dobrovoľne a nezištne vypomôžem.

Vážime si to, čo robíte pre seniorov, ktorí nás potrebujú!

S úctou,

Jarmila M.