Poďakovanie

Chcem sa poďakovať kolektívu na 2. poschodí za ich obetavú prácu pri nás starých a chorých. Nikdy neodmietnu pomoc, aj keď toho majú veľa. Pri mojom zhoršenom  zdravotnom stave potrebujem viacej opatery, a tá mi nie je nikdy odmietnutá. Pri pobyte v nemocnici sa ma doktor pýtal, či sa o mňa dobre starajú a ja som povedal, až nad mieru. Urobia aj to, čo nepotrebujem.

Spokojný klient pán V