Poďakovanie

Vážená pani riaditeľka,

týmto mojim listom píšem a osobne chcem sa ja pekne poďakovať mojim opatrovateľkám za moju osobnú starostlivosť, aj sestrám, pracovníčkam 4 oddelenia D – 3. poschodia za dobrú starostlivosť z ich strany a vopred ešte raz ďakujem!

Spokojný klient pán L.Č.