Poďakovanie pre Zariadenie opatrovateľskej služby

Vážená pani riaditeľka,

touto cestou sa chcem poďakovať celému kolektívu ZOS na Južnej Triede 23, Košice, kde bola prijatá na odľahčovaciu službu  moja mamka. Veľmi pekne im ďakujem za ich veľkú trpezlivosť a ľudský prístup ku všetkým klientom tohto zariadenia. Mamke toto príjemné prostredie a táto úžasná starostlivosť veľmi prospela k jej duševnej aj zdravotnej pohode. 

Ešte raz ďakujem za Vašu obetavú prácu.

Dcéra Mária s rodinou.