Polievka svätej Alžbety

Mesto Košice aj tento rok pripravilo dobrovoľnú zbierku s názvom „Polievka svätej Alžbety“, ktorá je  zameraná na pomoc ľuďom, ktorí sa nachádzajú v rôznych ťažkých životných situáciách. Dobrovoľným finančným príspevkom sa stali naši klienti aj zamestnanci na Garbiarskej opäť, súčasťou veľkolepej myšlienky založenej na rozvíjaní dobra, empatie, lásky a mieru medzi všetkými ľuďmi. Dobrovoľná zbierka sa konala 11. novembra 2022.

Tento rok bude výťažok zo zbierky rozdelený dvom organizáciám🙏👏

 ✔️Zborovej diakonii cirkevného zboru ECAV Košice „CESTA NÁDEJE“ 

✔️Centrum nepočujúcich ANEPS Košice, OZ