Svetový deň diabetu

Od roku 1991 si každoročne 14. novembra pripomíname Svetový deň diabetu (World Diabetes Day) vyhlasovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a Medzinárodnou diabetickou federáciou. Cukrovkou dnes podľa údajov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva celosvetovo trpí viac ako 300 miliónov ľudí a očakáva sa, že tento počet sa počas nasledujúcich desaťročí zdvojnásobí. Na Slovensku trpí týmto ochorením viac ako 350-tisíc ľudí, pričom štvrtina z nich o svojom ochorení ani nevie. Pri príležitosti tohto dňa bola aj pre našich klientov uskutočnená edukačná prednáška prostredníctvom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach. Viedol ju pán MUDr. Maxim Kojš, ktorý nám poskytol cenné informácie o diabete, o jeho príčinách, príznakoch, liečbe, komplikáciách a prevencii. Už teraz sa tešíme na ďalšie edukačné dopoludnie.