Práce na revitalizácii oddychovej časti pokračujú

V rámci rekonštrukcie spevnených plôch sa postupne realizujú prípravné práce, v najbližšom období sa zrealizuje nová betónová dlažba. Dlažobné kocky budú tvoriť hlavnú plochu od vstupnej brány k zadnej časti pozemku aj celú spevnenú plochu prístupového chodníka pri záhonoch. Veľkoformátová dlažba bude dominovať na ploche pri posedení v okolí vyvýšených záhonov. Vizuálne sa takto oddelí plocha zelene od plochy s posedením. Priestor sa postupne zmení na príjemnú oddychovú zónu s upravenou zeleňou. Súčasťou tejto časti je aj nová bezbariérová rampa, ktorá zabezpečí pohodlný prístup do tejto časti klientom s obmedzenou schopnosťou pohybu. Vznikne príjemné miesto na oddych, aktivity a posedenia pre klientov, ich príbuzných, či iných návštevníkov. Riešená plocha je síce menších rozmerov, no vďaka jej výhodnému umiestneniu v rámci areálu zariadenia má vysoký potenciál na to, aby sa z nej po všetkých plánovaných úpravách, stala pekná oddychová zóna určená na relaxáciu, plná života a farieb. Kapitálové finančné prostriedky pre tento účel poskytlo mesto Košice v celkovej výške 70 000 €.