Svetový deň srdca a Svetový deň hypertenzie

Pri príležitosti týchto svetových dní sme pre našich seniorov na Garbiarskej zrealizovali edukačno preventívnu prednášku v spolupráci s odborníkmi z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach (RÚVZ). Základnou myšlienkou tejto aktivity bolo zvýšiť povedomie o rizikových faktoroch ochorení srdcovocievneho systému, ako je napríklad nedostatok fyzickej aktivity, nezdravá strava, nadváha/obezita, vysoký krvný tlak, vysoká koncentrácia cholesterolu v krvi a propagácia možností ich prevencie, najmä cestou dodržiavania zásad zdravého spôsobu života. Súčasťou prednášky bola diskusia s odborníkom. Pracovníkom RÚVZ ďakujeme, tešíme sa na ďalšie prínosné a podnetné stretnutia v našom zariadení.